Ứng dụng

Những trải nghiệm từ việc quét chùa

Những trải nghiệm từ việc quét chùa

Bài học từ “Người quét chùa” – Chúng tôi là Phật tử trong đạo tràng Pháp hoa, mỗi ngày đều […]

Tìm về với mình

Tìm về với mình

Tôi được sinh ra trong một gia đình theo đạo Phật. Tuy nhiên, từ nhỏ tôi chỉ biết đến Phật […]

Làm ăn thuận lợi không phải nhờ cúng sao

Làm ăn thuận lợi không phải nhờ cúng sao

Tại sao Giáo hội lại cấm không cho cúng sao nữa? Đơn cử như cúng sao là tín niệm dân […]

Phóng sinh chân chính

Phóng sinh chân chính

Phóng sinh, một việc làm tưởng đâu chỉ có tốt nhưng đằng sau bề mặt tốt ấy lại có biết […]

Làm thế nào để độ người nhà của bạn ?

Làm thế nào để độ người nhà của bạn ?

Việc quan trọng nhất khi giúp đỡ chúng sanh là giới thiệu Phật pháp cho mọi người biết. Người nhà […]

Nhiếp phục sợ hãi

Nhiếp phục sợ hãi

Nhiếp phục sợ hãi là một vấn đề luôn được mọi người quan tâm. Thông thường sống trên cuộc đời, […]

Đức Phật phá tất cả chấp để giúp chúng sinh chứng đạt vô ngã

Đức Phật phá tất cả chấp để giúp chúng sinh chứng đạt vô ngã

Người học Phật thường được dạy là phải phá ngã chấp, vì chính cái ngã làm chúng ta nổi chìm […]

Xa mặt cách lòng

Xa mặt cách lòng

Tôi hiểu câu “Xa mặt cách lòng” thực ra không chỉ mang nghĩa đen – để chỉ khoảng cách địa […]

Nhận diện về yêu thương

Không phải ai đến với nhau, sống cùng nhau cũng yêu thương nhau và không phải ai yêu thương nhau […]

Vì sao người lương thiện cả đời gặp nỗi buồn và trắc trở?

Tôi đã tìm một người thầy thông thái và đạo hạnh xin chỉ bảo: -Vì sao những người lương thiện […]