Thích Thiện Thuận

Tự giữ mình

Hãy là hòn đảo cho mình – Nương vào Phật Pháp gắng công tu trì

Cuốc sống vật chất ngày càng nhiều cám dỗ đối với chúng ta. Cho nên, là Phật tử, tự thân mình phải biết giữ lấy mình trước dòng xoáy vật chất phù du ấy. Cùng nhau lắng nghe bài pháp thoại “Tự Giữ Mình” do ĐĐ. Giảng sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng để tìm được phương pháp giữ mình trước cuộc đời.