Ứng dụng

Làm ăn thuận lợi không phải nhờ cúng sao

Làm ăn thuận lợi không phải nhờ cúng sao

Tại sao Giáo hội lại cấm không cho cúng sao nữa?

Đơn cử như cúng sao là tín niệm dân gian, hoàn toàn không phải Chánh pháp của Đức Phật Thích Ca

Người ta vì tin rằng mỗi người vào mỗi năm có một vì sao chiếu mệnh. Cúng sao là cầu xin vị thần sao (ví như La hầu tinh quân…) gia ơn, giúp đỡ cho mọi việc đều như ý.

Trong khi Đức Phật dạy rằng, thực trạng của mỗi người đều do Nhân quả-Nghiệp báo của chính họ chi phối. Người Phật tử cần tu tập chuyển hóa nghiệp nhân xấu ác để có nghiệp quả tốt đẹp. Không thần linh nào có thể can thiệp vào tiến trình này. Cúng cấp, cầu xin thần linh ban ơn cho mình là trái với nhân quả, là mê tín, tà kiến.

Trường hợp bạn thường đi cúng sao rồi gia đình làm ăn thuận lợi là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Dòng vận hành nhân quả của bạn đang thời trổ quả tốt gặp đúng lúc bạn đi cúng sao khiến bạn tin rằng việc đó rất linh ứng. Kỳ thực không phải như vậy, bởi có rất nhiều người dâng lễ cúng như bạn nhưng không phải ai cũng làm ăn thuận lợi.

Việc Giáo hội khuyến khích các chùa và Tăng Ni chuyển đổi hình thức tổ chức là hoàn toàn đúng đắn, dù muộn nhưng vẫn kịp thời. Thay vì cúng sao, các chùa nên làm lễ cầu an, hướng dẫn Phật tử tụng kinh, lễ Phật, nghe pháp, quy y, giữ giới và làm phước. Khi thiện nghiệp được gieo trồng thì chắc chắn quả phước sẽ trổ ở tương lai mà không cần cầu cúng và van xin.

Tổ Tư vấn Báo Giác Ngộ
Nguồn: https://giacngo.vn/tuvantamlinh/2020/06/23/1BC6D3/