Thích Phước Tiến

Hạnh phúc chân thật

Hai chữ hạnh phúc ai cũng đều biết, chúng ta từng mơ ước, từng khát vọng. Nó chỉ là một từ rất trừu tượng đối với con người chúng ta mà thôi. Thật sự mà ra kêu giải thích hạnh phúc thì không có một từ nào chân pháp rõ nghĩa cả.
Hãy cùng chia sẻ và lắng nghe các bài thuyết pháp Thích Phước Tiến tại Tu Viện Tường Vân.
Kính chúc quý phật tử an lạc và ngày càng tinh tấn trên con đường tu học chánh pháp
Nam Mô A Di Đà Phật

Thuyết giảng cùng chủ đề:
> Hạnh phúc trong tầm tay