Thích Phước Tiến

Làm gì để hết tội

Làm gì để hết tội, làm sao để hết tội, làm như thế nào để sám hối lỗi lầm – Thầy Thích Phước Tiến 2016
Bài pháp thoại được đại đức giảng sư Thích Phước Tiến giảng tại chùa Linh Ứng (Hà Nội) ngày 03/04/2016 (26/02/Bính Thân)

Comments

Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*