Khánh Cường
55 Articles0 Comments

Tự giữ mình

Hãy là hòn đảo cho mình – Nương vào Phật Pháp gắng công tu trì Cuốc sống vật chất ngày càng nhiều cám dỗ đối với chúng ta. Cho nên, là Phật tử, tự thân mình phải biết giữ lấy mình trước dòng xoáy vật …

05. Sám hối

I.- MỞ ĐỀ Mắc bệnh ung nhọt làm mủ trong thân, người bệnh cần phải gan dạ mời giải phẫu sư mổ ra và cạo rửa mủ máu cho sạch, có thế thì bệnh chóng lành. Nếu bệnh nhân hèn nhát không dám cho mổ, để ấp …

03. Ngũ giới

I.- MỞ ĐỀ Con người là đối tượng của đạo Phật, bao nhiêu luật, bao nhiêu pháp môn, đức Phật đều vì con người lập bày. Đem lại sự an vui hạnh phúc cho con người, là mục tiêu chánh yếu của đạo Phật. Son…